is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Profeten en Apostelen anders kunnen UP M" 111

hetzelfde fundament te staan? In één woord, niets is duidelijker dan dit, dat liet Oude Verbond, evenals het Nieuwe, een Verbond der genade is, en dat die twee in wezen een, maar in bediening onderscheiden zijn.

Dat ilezi beschouwing van het Oude Verbond eene niindei juiste waardeering van vele andere punten in het leven riep, ligt voor de hand. Wij zullen goed doen Koelman in zijne bestrijding van deze nog een oogenblik te volgen. Iloe kwamen I). v. de Labadie c. s. te staan tegenover de moreele wet en de Sabbats-rust, om slechts die twee punten te noemen?

Wat de wet der 10 geboden of «ie moreele wet betielt. Zij werd eigenlijk op ééne lijn gesteld met de politieke en cerenionieele wetten en «lus geacht niet meer van kracht en afgeschaft te zijn Ja, eens had die moreele wet gegolden, maar 1111 in dit tijdperk van genade en vervulling had zij geen beteekenis meer; zij drukte immers geen inwendige

liefde uit, maar bedwong daarentegen slechts den uitwendigen

mensch. En wat daarvan 't gevolg was? Hoort A. M. Van Schurman: ') «den Christenen betaamt Christus' geest voor de volmaakste Wet als de ziel van Gods wetten te omhelzen en te volgen, en derhalve op dien verschen en zekersten weg te gaan.» En denkt Yvon niet evenzoo, als hij zegt:2) «De wet. die het Evangelie erkent, is de wet des Geestes, de Heilige en Goddelijke Geest zelf?» Ja, A- M. Van Som hman gaat zelfs zoover, dat zij uitroept:3) «de liefde is zekerder leidsvrouw dan de Wet, want de liefde zondigt niet, en de Christenen zijn aan de Wet gestorven, opdat zij Gode leven

zouden.» .

Dat Koelman zulk eene taal moest bestrijden, is duidelijk, en geen wonder, dat hij voor hen waarschuwt als voor

1) Historisch Verhaal, blz. 23H. Knkleria, pag. ü8.

2) Idem, Essentia Religionis patefaeta, pag. 1;>3, l.i*.

») Idem, blz. '230; Eukleria, pag. 03.