is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,ioirift is l) En om dan ten slotte nog d,t evenzeer ee„e genadeg ft , 0„der de

eene zaak te —eer is „et doe, „n voeten geelt. «de «re ü ^ ^ ,|al1 de reddinR

«He., welnu, wat^bevor^ ^ ^ uitgevonden, verkoren

van een zo (<fjooit kan een zondaar God meer

e„ W1» ,, en heerlijkheid toeschrijven,

eeren, noch uitmuntendei Zaliarnaker Christus ».»)

,lan „oor tot 'f-ntekje do» ^

Dat me" "et ' tr va Gods trouwe afhang, en

men niet van zieh-zelt, maai

daarin rust vinde. waSi toch meende hij er nog

Hoe duidelijk dit all ierinaen)) aan toe te moeten

eenige «waarschuwen. toch niet in veler

voegen. Hoeveel hinderpalen we^ ^ »

geloofsleven £evo ' , U) Achtte men niet dikwijls banden en in den weg^ van te leven

de daad des ^ 8 1 lijdelijk de dingen af. Dit mocht

uit het bevel, wachtte m ^ ^ ^ pUcht))5)

met. « e ooven otste plicht van gehoorzaamheid,

(< rk^dat God 'bijzonder behaagt». Om duidelijk te zijn,

e(,n W6 ' ' voor alle andere genade, sap en leven

«het is de weg, om voor ^ ^ ^ gewe„schte

te trekken en te «V in woorden en werken ». Bedenk

wortel is, o viaG 1 ,er geeste|ijk leven eene zekere

dit. En verder *at aan Je ^inBtandigheid, dat het hun

magerheid mededeel ' f t (le Schriften,

ine,, ,ijk Zomlei. ,lat men het

wee^steekt i^den tortel en grond van het hart « een boos

9

• ) Idem, blz. 9*2. i> Idem, blz 153. 3) Idem, blz. 157. *) Idem, blz. 172. ') Idem, blz. 174.