is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetzelfde werk. Onveranderde Uitgave. Met een voorwoord van 1). K. Wielenga, Docent aan de Theologische School te Kampen. F. P. D'Huy.

8. Weeghschaal des Heylighdoms omtrent de Feestdagen der Gereformeerde Kerk in Nederland.!) April. 1860. Amsterdam.

9. Methode en Bestieringen, om klaar te Overtuigen de geene,die des Sabbaths, en 's Heeren Dags Oodlijke Verbintenis nu bestrijden. Met Aanwysing van de voornaamste Argumenten, voor den Sabbath, en 's Heeren dagh, en oplossing van de Principaalste Tegenwerpingen. Kort-bondig opgesteld door Jac. Koelman, dienaar des H. Euangeliums. Amsterdam. Pieter Timmers, 1682.

10. De Praktijk des Sabbaths. Of dadelijke Heyliging van den Christelijken Rustdag of 's Heeren Dag. Voorgestelt door Jacobus Koelman. 1082. Pieter Timmers. Amsterdam.

Hetzelfde werk. Onveranderd. Amsterdam. 1(385. Klaas Wassenaar.

Hetzelfde werk. Opnieuw uitgegeven, 1738. Rotterdam. Hendrik van Pelt.

11. Historisch Verhael Nopende der Labadisten Scheuringh, en veelerley Dwalingen, met de Wederleggingh derselver. Opgestelt in een Brief, tot vast stellingh van Vromen, die daer ontrentwanckelen, alsmede Tot waerschouwingh tegen de Afscheydingh van de Nederlandsche, en afwyckingh tot de Labadistische Kerk. Door Jacobus Koelman. Dienaer des H. Euangeliums. Joh. Boeckholt, Amsterdam 1683.2)

Hetzelfde werk „vermeerdert met eene Voorrede en eenige Aanteekeningen" door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam. Tweede druk. Leeuwarden. 1770. Bij Tresling en bij Brandsma. 3)

Niet door mij gezien. Breedere uiteenzetting van het in 't Tractaat van de Feestdagen behandelde. Zie Voorrede //Dispuyt//, blz. 11.

2) Mij welwillend afgestaan door Dr. G. J. Vos. Amsterdam.

3) Bibliotheek, Ned.-Herv. lverk. Groningen.