is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. Spiegel der Wet, aan de gewetens voorgehouden , tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Nu laatst veel vermeerderd en verbeterd, door Jacobus Koelman, dienaar van den Heere Jezus in zyne gemeente te Sluis in Vlaanderen. Leiden Donner.

Koelman gaf het in 1689. uit.

21. Het Vergift van de Cartesiaansche Philosophie grondig ontdekt. En meest Historischer wijze, uit de Schriften van des ( artes zelfs, en van andere schrijvers, zo voor als tegen hem, getrouwelijk aangeweezen. Op-gestelt, Tot een grondt van de Wederlegging van Bekkers Betooverde Wereldt. Door Jacobus Koelman . Dienaar des Euangeliums. Lib. Art. Mag. Philosopliiae Doctor. Gal. 5: 12. t' Amsterdam. Johannes Boekholt. 1692.

22 't Ampt en Pligten van Ouderlingen en Diakenen, beschreven door Jacobus Koelman, Dienaar des H. Euangeliums. Hier zijn Lijge voegt de kerken Ordening en de Post-acten, en de Canones, enz. van 't Nationaal Synode van Dordrecht, van t Jaar 1618 en lt>19. Rotterdam, Reijnier van Doesburg, 1694.

Hetzelfde werk, opnieuw uitgegeven op last der Provinciale Kerkvergadering van Vriesland, en met de vereischte kerkelijke goedkeuring. Rotterdam, A. Oskam.

23. Wederlegging van Bekkers Betoverde Wereld. 1)

24. Schriftmatige Leere des Geestes, soo der Goede als insonderheid der Quade, mede van Bezetenheid, Spokerije en Toverije, zynde een volle wederlegginge van 't geene Balthazar Bekker, gewezen Predikant tot Amsterdam sijne vier Boeken en vordere Gescliriftjens dies aangaande heeft uitgegeven, begrepen in zes boeken; het laatste behelst een reehtveerdiginge van de kerkelijke Handelingen tegen Bekker tot desselfs afsettinge van den Dienst, en uitsettinge uit de Gemeinschap deiGereformeerde Kerke, door Jacobus Koelman. Doctor der Philosophie, en Leeraar van de Gemeente J. C. tot Sluis in Vlaanderen. Utrecht. A. Schouten. 1695.

') Niet dooi' mij gezien. Koelman maakt van dit werk melding op blz. 1 van zijn' '/Schriftmatige Leere der Geesten/'.