is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B.

lyk-öedicht,

Op het droevig Overlijden

VAN DEN

Seer Vermaarden, Hooggeleerden en Eenvaardigen Heer

1ACOBUS KOELMAN,

Bedienaar des Goddelyken Woords en Doctor der I'hilosophie,

In den Heere ontslapen tot Utrecht den G lebr. 1095. •

En woudge geerne u selfs, Oprechte KOELMAN, setten, Om door de schicht des Doods en haare telle wetten Soo schielyk heen te gaan? Den dinsdag met haar licht Sag u gesond, en in het midden van uw' plicht,

Om de geseheften van Gods Sion te volbrengen,

Maar in de morgenstond des daags daar aan de dingen Des Menschdoms zwenken ras na 't droevige geblyk Soo waart gy haastig door verandering een Lyk.

Last, arbeid, moeyte, nyd gesmeede tegen heeden Die hadden uw gemoed van over lang bestreeden,

Om 't af te rukken, waar het doenlyk, van het spoor Gy daarentegen, vol van yver door en door,

Gingt voort in saken, die gy oordeeld' goed te wesen, Oprecht en sonder list en vry van 's menschen vreesen Nu komt van boven rust voor d' afgesloofde leen,

Rust, die eens slaags verdry ft de moede moeilykhe en, En u volzalig doet in Abrahams schoot belanden.

De reine Godsdienst had uw' binnenste ingewanden Ter liefde ontsteeken: Nu soo plukt gy by uw God l)es zaal'gen levens voor u wechgeleide lot.