is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Hoogste Godvrucht met haar geestlyke innigheeden Drong aan uw yver nooit verkoelbaar: 't Hemelsch-Eden Geeft tegenwoordig niet als Heylig aan uw geest Sclieursieke geesten te weerleggen is geweest Veel uw betrachting. Maar, nu gy staat daar te pryken, Komt d'eeuw'ge vreede, ver van onrust, u verryken.

Iets was' er in Gods Kerk, 't geen uw bezwaard gemoed Met mond en vlugge pen gewenscht had op een voet Te sien geregelt, die u beter had geleken.

Dees' uwe meening was de bron-aer van veel steeken,

Diese op u doelden in dees' jaaren viermaal vyf. De Liefd' begraav'se doch, als 't graf doet aen uw Lijf! De schat der gaven, die de Hemel in u brachte,

Baard ons verwond'ring en plicht-schuldige gedachte;

Om nu uw Uitvaart met ons rouvaarts te versien. Uw Schriften, die elk een wel leeren, en de li'en Van vroomheidt, die gy zoo tot stichting kost behagen, Die sullen uwen Lof door de eeuwen heenen draagen.

H. BRINK.

TRElJ R-ZANG,

Over het Droevig dog Zalig Afsterven

VAN

D°. JAKOB KOELMAN,

L. A. M. Philos. Doctor en gewezen Leeraar tot Sluys en Vlaanderen.

2 Sam. III : 38. Weet gy niet, dat te dien dage een Vorst, ja een Grooten in Israël vervallen is?

ZANG.

Hoe is Gods Volk in Sluys zo zeer verslagen? Hoe zoo onsteld? 'k Moet na de reden vragen Van dit gejammer, en naare zugten, Dat myn eenig ongeval doet dugten.