is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE SETTEN OP DE SEROK.

Vraegt gy Leeser wie hier leyd,

't Kan van niemand syn geseyd.

Syn exemplaer, leer en leeven Heeft alleen hem maer beschreven, d' Aerd' heeft 't aerdtse vat nu weer:

Maar de Ziel rust by den Heer.

L. D.

GRAF-SCHRIFT.

Over het schielick afsterven van den seer Eerwaerden Hoog geleerden

D. JACOBUS KOELMAN,

In sijn leven seer getrou en yverig Bedienaer des Euangelinms in de Gemeynte tot Sluys in Vlaenderen, en Doet. der Phil.

In den Heere ontslapen tot Utrecht den 6 Febr. 1695.

Hier rust het minste deel van Gods getrouwe Knecht,

Die tegen 's menschen wond, en wil voor Jesu Recht En Kroon, niet KOEL, maer vol des Geestes heeft gestreden.

Dien JACOB, die met God steets worstelde in gebeden Voor Neerland, daar de Nydt, en sleur-dienst Hem verstieten; 't Verdroot den Hemel, 't mocht ook neerland wel verdrieten;

EEN ANDER.

Dien trouwen Tolk van Gods Verbond,

Die 't Christen intrest in syn grond

Verklaerde aen Jesu Bondgenootten:

Dien grooten worstelaer met Godt,

Der Vroomen vreugt, des Werelds spodt,

Legt onder dese Sark beslootten:

Terwijl des Mans gedachtenis,

By Jesu Volk in Zegen is. J N. N.

1 Thessalonicensen, Cap. IV. vers. 16, 17, 18.

Die in Christo gestorven zijn, sullen eerst op-staen: daar na wy die levendigd over-gebleven zijn, sullen te samen met haer opgenoomen worden in de woleken, den Heere te gemoete, in de lucht: ende