is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREUR-KLAGT, over Je skhielijke en onverwachte Dood van den Eerwaarden, Godzaligen en Welgeleerden Heer,

JACOBUS KOELMAN,

Overleden tot Utrecht den 6. van Sprokkelmaand 1G95.

Moet dan den wijzen als den dwaazen daar heen sterven'!1 Heeft elk op 's werelds rond gelijke deel en lot?

Zo dien die God versmaadt, als dien die vreest 'tgebodt? Moet elk op de eige wijs hier 't lieve leeven derven?

Jaa: dit is 't wisse woord van Koning Salomon;

Dien hoogverlichten Vorst, die alles wat de zon Beschijnt, als door en door met 't wys oog had gekeeken: Hy zeid, hoe alle vleesch hier dalen moet in 't graf Gelik de beesten: dat de dood, zoo fel, zoo straf,

Zich nimmer van die prooi ontzett zag of versteeken.

Dat Gods al wijsbeschik hen die hem stadig offren,

Als die zyn dienst verzuimd en d' offerplicht veragt Het zelve deel beschoor: dat niets dit lot verzacht,

Maar raden even eens in 's doods onsaadb' re koft' ren. Wat schynt dat niet voor elk de grootste wonderspreuk? Den snooden Ongoddist waant dat dit sij een krek, En krak des Godsdienst», en durft stout Gods wegen wraaken Hij spuwt snood teegens hem dees lastrreeden uit:

Dat 't enkel onrecht is, zoo 't Hoogstens vast besluit Elk, zonder onderscheid, zoo 't goed als 't quaad doet naken. O helsche lastertong! durf gy zoo boos uitsmyten Uw draakenzwaddergif, om 'sHeeren hoog bedryf.

Zijn heilig raadslot, door uw boosheit, stout en styf Te schenden, en God zelf van onrecht te verwyten,

Leer, leer eerst recht verstaan dat alles wat Godt doet, Het daarom maar met recht verdient den naam van goedt; Om dat de Goedlieitsbron 't dus na zyn wil verrichtte: