is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D.

Naam en Portrait van Koelman betreffende.

Wij hebben geineend „Jacobus Koelman" te moeten schrijven, aangezien wij slechts eenmaal „Jakobus Coelmans" vonden, en wel in het „Album Academiae Ultrajectinae". In tegenstelling met vele tijdgenooten bleef hij in de schrijfwijze van zijnen naam constant.

Voor zoover mij bekend is, bestaan er 2 portretten van Koelman. Een daarvan stelt hem voor, te halver lijve, links en van voren, de rechterhand op de borst, de linker op een opengeslagen bijbel. Naar en door J. Luyken. Met 4 reg. Holl. vers. Ur. 4°. 1) Het andere liet ik afdrukken vóór dit proefschrift. Op beide portretten staat 1679 aet47. Zie verder voor deze zaak „Beschrijvende Catalogus van gegraveerde Portretten van Nederlanders", bewerkt door J. T. van Someren, bibl. der K. Universiteit te Utrecht.

') Naar ik meen bevindt zich hiervan één exemplaar in het Prenten-Kabinet te Amsterdam, terwijl Dr. De Bie, predikant te Kethel er eveneens een exemplaar van bezit.