is toegevoegd aan uw favorieten.

Marie van Eijsden-Vink

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen schatten, want Mevr. Van Eijsden goed kennen in haar leven en werken is haar meer vereeren. In dezen zin is dus het schrijven dezer biographie inderdaad een hoogst dankbare taak.

Makie Helena Hendrik a Louise Vink werd 14 Maart 18<>4 in Den Haag geboren; zij kwam als jongste dei- kinderen, zooals zij mij mededeelde, in de zeven magere jaren, die het gezin van hare ouders op dat oogenblik doormaakte. Haar vader had eerst een mode-zaak gehad, maar deze was te niet gedaan, zoodat hij nu als secretaris van het Roode Kruis voor zijn gezin, bestaande uit de echtgenoote en Makikt.je (de overige 5 kinderen hadden reeds hunne bestemming gevonden), met zeer veel moeite fatsoenlijk rond kon komen.

Om eenigszins in de behoeften van het gezin te kunnen voorzien, werden er kamers verhuurd en heeren in pension gehouden. Geld, om de jongste dochter eene goede school te laten bezoeken, was er niet, zoodat de vader zich zelf met het onderwijs zijner dochter belastte, maar toen Makie een jaar of tien was en wat meer handigheid in het huishouden kreeg, werd zij meer een hulp voor de moeder, dan eene leerlinge van haar vader en moest zij flink meehelpen voor de pensionaires te zorgen; toen zij twaalf jaar oud was, werd haar opvoeding als geheel voltooid beschouwd.