is toegevoegd aan uw favorieten.

Marie van Eijsden-Vink

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer flux de bouehe haar eigen taal spreken als Mevr. Van Eijsden het dan in de haar vreemde taal doet.

Welnu, deze hoogst beschaafde artiste heeft nooit eene school bezocht en heeft niet langer dan tot haar tiende jaar geregeld onderwijs gehad. In latere jaren, toen zij reeds zelfstandig was en tot de overtuiging kwam, hoe enorm veel zij te kort schoot, heeft zij alles bijgeleerd, wat zij in haar jeugd, buiten haar schuld, heeft moeten verzuimen.

Langzamerhand begon nu de tijd te komen, dat Makie moest leeren in eigen onderhoud te voorzien, zij werd daarom in eene mode-zaak gedaan, om daar het modiste-vak te leeren. Hetgeen zij hier heeft geleerd, is haar zeer goed in latere jaren te pas gekomen, jaren lang heeft zij van een zeer kleine gage moeten leven, toch zag zij er altijd keurig uit, zij maakte haar japonnen zelf. Lang bleef zij niet in het modiste-vak, immers toen zij 15 jaar oud werd, ging zij naar het tooneel zonder eenige voorbereiding. Wel was zij gaarne eerst naar de Tooneelschool gegaan, maar daartoe ontbraken zoowel de financieele middelen als de tijd, immers zij moest zoo spoedig mogelijk zelf haar brood verdienen.

Hoe kwam zij er toe aan het tooneel te gaan en op zoo jongen leeftijd? De beide zusters van haren vader Elisabeth Moor-Vink, en Louise