is toegevoegd aan je favorieten.

Marie van Eijsden-Vink

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

portret is uit het derde bedrijf op het bal, als zij langzamerhand zekerheid heeft gekregen van de genegenheid, die haar man koestert voor eene jonge zangeres, die zich ook op het bal bevindt.

Na eenige jaren van grooten voorspoed begon de debacle in dit voortreffelijke tooneelgezelschap. Le Gras werd ziek, eindelijk zoo ziek, dat hij zijn werkkring moest neerleggen, bij Mevr. Beersmans vertoonden zich de eerste waarschuwingen van de ziekte, die haar ook ten grave deed dalen, Jaap Haspels stierf, Faassen werd langdurig ongesteld, Mevr. Biklage stierf: kort, eene opeenhooping van ongelukken, zooals zij niet droeviger te bedenken waren. Op de jongeren kwam nu alles neer; Jan C. de Vos, die eerst regisseur, later mede-directeur werd, was een eminent artist en een hoogst bekwaam regisseur, van wien Mevr. vak E ijs den eveneens met groote waardeering spreekt ten opzichte van hetgeen hij als regisseur gepraesteerd heelt, maar de gaven, die een directeur noodig heeft, bezat hij nu juist niet; het tooneelgezelschap, eens een sieraad van ons nationaal tooneel, dreigde ten onder te zullen gaan.

In dien tijd moesten aan de jongeren ontegenzeggelijk liooge eischen worden gesteld. Dat Mevr. van Eijsden, de steeds hulpvaardige, alles deed, wat maar mogelijk was, om liet gezelschap voor ondergang te bewaren, het spreekt voor iedereen, die haar kent, van zelf. Vooral éen