is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werf van Egypte, op welke vloten gebouwd werden ter ontdekking van vreemde landen; om koopmanschap te drijven; om oorlog te voeren. Van hier uit zond Rameses II, de Sesostris der geschiedenis, zijn schepen naar de Perzische Golf en de Oostkust van Afrika, - voor zoo ver bekend is, de eerste vaartuigen, die, uit het Westen, door de Roode Zee, den Indischen Oceaan bereikten. Van hier uit stevende, in de dagen van Josia, Koning van Juda, de vloot van Farao Necho, door Phoenicische zeelieden bemand, op den gedenkwaardigen onderzoekingstocht, die hen, door de Roode Zee, om Afrika's Zuidelijksten hoek, voorbij Marokko en langs Algiers, om het Noorden van Afrika, na drie jaren reizens, weer naar Egypte terugleidde. Hier bouwde, eeuwen later, Aelius Gallus zijn vloot van meer dan 200 groote en kleine schepen, waarmede hij aftoog naar Aral^ië ten strijde. En zoo, vervolgens, tot in de dagen der Kruistochten.

Een weinig ten Noorden van hier, stichtte Ptolomeus II de stad Arsixoë, dus genoemd naar zijn Zustervrouw, en later bekend als Cleopatris, - de havenplaats, waar tal van, wel logge, maar rijkbevrachte schepen, uit Djeddah en andere havens langs de Roode Zee en de Perzische Golf, van Afrika's Zuid-Oostkust en, misschien, van Indië, hun kostbare lading van koffie, specerijen, zijden weefsels, edelgesteenten en paarlen losten, in ruil voor koren van Egypte en goederen uit het Westen. En hier stond Kolzum, het Klysma der Grieken, dat, volgens sommigen, grenzende aan, of eenzelvig met, Arsinoë geweest zal zijn. Hier dus, waar het nu zoo eenzaam is en doodsch, was de groote pasar, waar Azië en Afrika met Egypte handel dreven, en, door Egypte, met het Westen. Over dit strand liepen, van ouds her, de groote heirbanen langs welke karavanen van handelaars, met zwaar beladen kameelen, met ezels en paarden, uit Perzië en Arabië, de gemeenschap onderhielden met Egypte. En hierlangs trokken achtervolgens de legers van Perzen en Grieken, van Rabyli miers en Assyriers, van Romeinen en Arabieren, ten strijde, telkens weer, om het duurzaam bezit van dezen sleutel der gemeenschap tusschen het Oosten en het Westen.

Het was ook hier, dat het eerst gezocht werd, door machtige kunstwerken, zeeën tot elkander te brengen, door de natuur gescheiden. De Indische Oceaan, hereeniging zoekende met de Middellandsche zee, spoedt zich voort door de rotspoort van Bab-el-mandeb,