is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roode Zee met de Middellandsche, kwam niet tot stand, tot dat, eindelijk, een man uit Gallia, verstandiglijk óók ploegende met de kalveren van Necho, een vore trok door het zand van den Isthmus, en zoo den Oceaan van liet Oosten en de Zee des Bijbels tot elkander bracht. Een tri< >mf van kunst-macht over natuur-kraclit; onschatbaar belangrijk voor den wereldhandel en het verkeer deinatiën, schoon te duur betaald met het leven van honderdduizenden arbeiders, tot het werk der doorgraving gedwongen, < mder de zweep des drijvers.

Niets echter van dit alles, noch dat al te zamen, is van eenige

beteekenis, in vergelijking met de gebeurtenis, die deze streek belangrijk maakt boven iedere andere: De uitleiding Israels uit Egypte, door de sterke hand van den Heere zijn God. En hier, op Kolzum's heuvel, gezeten, lezen wij niet, maar aanschouwen, wat in de Schrift staat gegrift aangaande Israels exodus, en zijn doorgang tusschen de gekliefde wateren der Schelfzee.

Zie toch, daar; ter linkerzijde; aan den N. Westelijken horizon; daar naderen de Kinderen Israels, aangevoerd door Mozes en Aaron. Het is een zwaar heir van omtrent zeshonderd duizend te voet, - mannen alleen, behalve de vrouwen en kinderen, en het vreemd volk, dat zich bij Israël heeft aangesloten; allen te zamen wel meer dan twee millioen zielen, met hun runderen, hun schapen en ander klein vee. Drie dagen geleden is dat heir vertrokken; haastiglijk; in den nacht; van Rameses uit, en van ge-

GOLF VAN SUEZ MET GEBERGTE VAN ATTAKA.