is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de Caliph Abd al Malik een moskee te Jeruzalem gebouwd had om daardoor zijn naam te besten digen, en de Caliph Welid, met gelijk doel, een moskee te Damas cus, zoo begon Soleiman, in zijn nieuwe hoofdstad met

den bouw der J a m i a Abyad, de „Witte Moskee," die echter eersl door zijn opvolger voltooid werd. Bij deze moskee behoort de" „Witte Toren", door de Arabieren M ukam el Arbain Maghazy (de „Tombe der 40 krijgers") geheeten. Volgens de Mohammedaansche overlevering,zullen er in de uitgestrekte gewelven der Moskee 40 „Ashab" ') (Medgezellen van Mohammed) begraven zijn ; terwijl de Christelijke, evenmin vertrouwbare, traditie beweert, dat het 40 Christen-martelaren zijn, uit Capadocië, die hier rusten. Door Christenenen Mohammedanen wordt het wijde vierkant, in welks midden de toren staat, en waar de graven zullen zijn, in afgodische vereering gehouden. Volgens sommigen, hebben

nier Jozet met Maria en

het Kindeke gerust op de „witte toren" te ramleh.

') Er bestaat verschil over, wie tot de „Ashab", Medgezellen van Mohammed, gerekend moeten worden. Volgens sommige Arabische schrijvers, zijn het allen, die, na Islam te hebben aangenomen, al was het maar één uur, met Mohammed