is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze, van 50 tot 100 voet hooge colonnaden omsloten den „Voorhof der Heidene n", een vierkant vormende van 250 Meter, bevloerd met gekleurd marmer. In dezen Voorhof werden,

vooral op de groote Feesten, offerdieren verkocht, en hadden wisselaars hun tafeltjes, doch in strijd met de wet.

De Tempel stond in het Noordelijk gedeelte van het Tempelplein, en door een marmeren schutsel „Sore g", i l/s Meter hoog, werd aangegeven tot hoe ver, en niet verder, op straffe des doods,