is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het behoud van Jerusalem en van es-Sakhrah, de Heilige plaats.

Zoo is de derde Vrijdag van Juli aangebroken. Vroeg reeds in den morgen wordt de aanval hernieuwd, en nog woedender dan te voren afgeslagen. Doch deze dag; de dag der week, waarop de Heiland stierf aan het kruis, moet een dag der overwinning zijn

DAMASCUS-POORT TE JERUSALEM.

voor de Christenen, zij het ook ten koste des levens van velen hunner. . . Heftiger wordt de strijd, naarmate de middagschaduwen langer worden, tot eindelijk, om drie uur; het uur, dat de Heere Christus zijn ziel uitstortte in den dood; de ophaalbrug van een der strijdtorens wordt nedergelaten, en een krijger, met zwaard en strijdbijl gewapend, den sprong doet op den muur der belegerde