is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE H00FDSTl'K.

De Tweelingbroeders.

Niet ver van Heidelberg, een eind stroomop aan den Nektar, lag op een steilen berg het slot Dilsberg, bewoond door den burchtheer ridder Pleikard Landschad Von Steinach. Hij was beschermheer van liet aan den voet van den berg gelegen dorp Dilsberg en vrijgraaf over het Weckelheimsche gebied. Hij stamde uit een oud geslacht, zooals men zeide, nog ouder dan het regeerend keurvorstelijk huis, en dat in vroeger tijden de schrik was geweest van de landstreek en niet zelden met gewapende troepen voor de poorten van Heidelberg en zelfs voor Mannheim was verschenen.

Heer Pleikard stond bekend als een goed, welwillend ridder, hoog in aanzien zoowel aan het hof als iu zijn eigen gebied. Sedert eenige jaren echter leefde hij eenzaam op zijn burcht en bekommerde zicli om niemand meer. Dit was het gevolg van een verwijdering tusschen hem en zijn eenigen zoon Sigismund Landschad Von Steinach, waarbij de vader de schuld geheel aan zijn zoon gaf. Zijn vrouw was gestorven toen de zoon eerst tien jaren telde en de vader had zich van dat oogenblik geheel aan het kind gewijd. Sigismund werd officier en leerde op een reis door het Duitsehe vaderland iu Dresden aau het hof Agnes Von Maltis kennen, de dochter van een kamerheer en vertrouweling van den Saksischen keurvorst Johan Georg. De jonge lieden kregen elkander lief, maar de beide vaders wilden van een huwelijk niets weten. De eenige reden hiervoor was, dat de vader