is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was het oudje na den eten een dutje gaan doen en toen zij ontwaakte en zij de tweelingen in haar hutje zag zitten, was zij op eentonige wijze, alsof zij hardop droomde, half zingend, half sprekend een soort van voorspelling gaan doen. Winfried was bang geworden, inaar Berthold had gelachen en toen zij huiswaarts keerden onderweg het gezang van de oude vrouw nagedaan. En nauwelijks thuisgekomen, ging hij voor zijn moeder staan en begon: ,/lk zie een paar mooie, vurige paarden van ede! ras voor een vlammeuden wagen gespannen aan een ijzeren disselboom ... zij gelijken op elkander als de eene druif op de ander ... in den wagen staat een geharnast ridder met getrokken zwaard, die de moedige paarden tot wildheid aanzet ... zij slaan op hol, verbreken den dissel, rukkeu teugel en toom uiteen . . . afzonderlijk hollen zij voort . . . nu wenden zij zich wederom van elkander . . . bestrijden elkander met scherp gebit en met ijzeren hoeven .. . een donkere wolk nadert en verbergt ze voor de oogen . . . de wolk verdwijnt en nu staan de wilde dieren vreedzaam naast elkander in groene landouwen . . . daar stroomt een heldere stroom . . . dat is onze klare Neekar ... en daar naast staat de üilsberg." . . . Toen zweeg het oudje.

Intusschen was er reeds meer dan een jaar verloopen sedert de keurvorstelijke familie naar Praag was vertrokken. De onderdanen van den keurvorst in den Pfalz begonnen met bezorgdheid aan hun beminden vorst te denken. Aanvankelijk kwamen er slechts goede tijdingen, die niet lang tijd noodig hadden om van de Moldau naar den Neekar te koinen. De geheele reis was als een triomftocht geweest; de plechtige ontvangst en de intocht in de hoofdstad van Bohemen, de dubbele kroning van Frederik, die als Boheemsch koning zich de eerste noemde en zijne gemalin Elisabeth, vervolgens zelfs de verkiezing van den kleinen prins Hendrik Frederik tot zijn lateren opvolger, de geboorte van een derden prins, Ruprecht... het kon niet mooier klinken. Wel werd er spoedig geklaagd over geldgebrek, maar natuurlijk moest zulk een nieuw regi-