is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw geloof. Ik heb eens een beeld van de jonkvrouw Maria gezien, maar dat lieve gelaat zag er niet naar uit, alsof zij beha-en in u kon hebben, want gij zijt een barbaar! Zoo. Nu hebt u eens kunnen hooien hoe een boerenvrouw uit die

goede Pfalz over u denkt!'

„Werpt dat brutale wijf het huis uit en geeft haar een pak slaag!" beval Tilly zonder zich te verroeren,^ik heb tijd noch lust mij met dergelijk volk op te houden."

Onverschrokken bleef Barbara voor den geweldenaar staan, zij zag er in het geheel niet naar uit, alsof zij zich zonder buitengewoon geweld van de zijde harer meesteres zou laten voortsleepen. De toestand was pijnlijk en lastig ook voor den

hardvochtigen generaal het ging toch niet aan een

vrouw te laten tuchtigen enkel en alleen omdat zij hein harde woorden had toegevoegd uit liefde voor haar vaderland. En Tilly had nog niet eens met allen afgerekend. Toen 11 y de moeder met gevangenschap dreigde, had Berthold reeds de vuisten gebald, nu schoot hij door Winfried gevolgd onstuimig op den generaal af, die onwillekeurig een pas achteruit deed, raakte met zijn hand diens harnas aan en zeide op uitdagenden toon: „Jij bent de booze Tilly, die mijn vader heeft laten vermoorden, nu wil je ons moeder en Barbara nog ontnemen, je bent een slechte man! Als ik groot was en een zwaard had en een pantser net als jij dan zou ik je wel eens te lijf gaan. Maar wacht maar, totdat

ik groot en sterk ben" .... .

„En dan help ik Berthold," liet nu ook Winfried zich

hooien, die niet wilde achterstaan bij zijn broer,^„wij zullen wel voor onze moeder vechten en vader wreken."

,/Kleine, giftige adders!" siste de generaal en een stekende blik uit zijne kleine, grijze oogen trof de jongens.

Maar deze lieten zich niet uit het veld slaan en Berthold riep trillend van opgewondenheid: „Wij zijn geen adders, wij zijn vader en moeder's jongens! Vader ligt hier dood, jij hebt hem gedood! En moeder zul je ons niet ontnemen, liever laat ik mij doodschieten!"