is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarheen! Waarheen?" vroeg Agnes toonloos. „En het lijk van mijn man? .... Waarheen?"

„Stil, vrouwe!" troostte Barbara. „Wij gaan voorloopig naar mijn moeder en laten daar in Wiesenbach uw man begraven. Niet waar jongens, jullie gaat toch gaarne mee met mij?"

//Wij gaan met je mee, Barbara!" riepen de jongens en sloegen de armen onstuimig om haar heen.

„Ja, Barbara," sprak Agnes, „wij gaan mee en God zegene je!"

„Braaf zoo, vrouw Barbara," mengde zich nu ook de gouverneur in het gesprek „en ik zal je helpen wat ik kan."

„Maar geen onderkruipsels," dreigde Tilly, „ik zou anders mijn woord moeten terugnemen."

„Generaal Tilly," zeide de gouverneur met klem, spaar uwe vermaningen, ik ben soldaat en edelman !"