is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens, mijn beste jongens! Het is heden voor het laatst, dat ik jullie zoo noem, want je bent beide een paar echte jonkers geworden. Jullie bent de kinderschoenen ontwassen en hebt mij nu niet meer noodig, ik bleef nog hier terwille van je moeder. Nu ook zij is heengegaan, ga ook ik heen. Ik heb bericht van mijn Bob, dat hij het leven aan het hof van koning Jacob en den dienst daar moede is en voortaan bij zijn vrouw wil zijn. Hij mag mij nu niet tevergeefs in Heidelberg zoeken. En nu, mijn beste jongens, nog een paar goede woorden van jullie trouwe Barbara. Eert de nagedachtenis van je ouders, zij hebben het verdiend. Doe jullie best je grootvader steeds te gehoorzamen, je moeder zal er zich in den hemel over verheugen En ook mij behoef jullie niet te vergeten, denkt aan mijn oude hut aan den Manbach. Mogen jullie beroemde heeren worden of arme, hulpbehoevende menschen .... komt tot mij! Barbara's deur blijft steeds voor jullie geopend. Vergeet niet den Pfalz en vooral den Dilsberg niet! De oude slotmuren daar aan den Neckar en de Steinachs behooren bij elkander sedert overoude tijden. En geef nu nog voor het laatst een kus aan jullie oude Barbara, vaarwel, Berthold, vaarwel, Winfried \"