is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Goddank! Terug!"

M'Terug \"

Zij sclieidden haastig, de paarden wendend. Aan beide kanten trokken de ruiters achter hen aan en gedurende eenige oogenblikkeu werd het stil aan de oevers van het stroompje.

Regelrecht draafde Berthold af op den heuvel, waar zijn generaal het verloop van den slag staat te overzien.

//Zeg eens, kerel, wat zie jij er uit !" roept hertog Bernhard reeds uit de verte. ,/Ben je gewond? Of heb je een Medusahoofd gezien ?"

vlets veel ergers, generaal, of beters, al naar men het beschouwt. Ik ben daar bij het riviertje niet recht op inijn post geweest, ik ben bereid mij na den slag zelf aan te klagen."

//Spreek niet in raadselen, daarvoor hebben wij nu geen tijd. Voor den dag er mee!"

//Nou dan . . . een van de ruiters met wien wij te doen hadden, was mijn broeder. Ik kon hem niet aanvallen, zonder beslissing zijn wij gescheiden."

//Troost je, als dat alles is. Ik, je generaal, spreek je vrij, je hebt als een edelman gehandeld. Afgedaan ! Mars en Bellona zouden niet anders hebben gehandeld. Haal je schade nu maar in, tweemaal zal het onzinnig noodlot je niet op elkander aanhitsen. Hoofd omhoog, kerel!"

En Berthold hoorde Valentijn mopperen: //Deze slag is voor ons nog doller dan bij Breitenfelde, waar Just reeds op zijn neus lag eer de slag was begonnen. Maar hertog Bernhard heeft gelijk. Het zal nog noodzakelijk worden, dat de legeraanvoerders van tevoren elkander de rollen toezenden met de namen hunner manschappen, opdat men weet met wien men te doen krijgt. Je kon anders wel eens bezig zijn dapper op een helm los te hakken om later tot je groote verrassing tot de ontdekking te komeu, dat je eigen vader er onder zit. ... Is me dat een onzinnige oorlog!"

De aarde beeft, zwaar gewapende ruiters jagen in gehcele