is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en veldmaarschalk Hora komen om hunne klachten bekend te maken, mijnentwege hunne eischen en voorwaarden stellen, maar, maar alles . . . zonder van tevoren gemeene zaak te maken met hunne manschappen. Het „hoe" wat betreft de keuze van de woorden om hen er toe over te halen, laat ik natuurlijk aan jou over, dat moet afhangen van de omstandigheden."

»Ik wil!" antwoordde Berthold en wendde zich reeds om heen te gaan.

//Halt! riep de hertog. „Je zoudt je me warempel zonder eenige beschutting of bescherming in het hol van den leeuw wagen ... Zoo onbekookt willen wij toch niet haudelen.

Maar eerst ben ik je nog verplicht je te vertellen waarom ik zelf niet ga. Vrees voor mijn vorstelijk hoofd is dat natuurlijk niet. Maar als ik verschijn in hun midden, heerscht er voor heden rust, maar morgen beginnen zij weer van voren af aan. Dus jij gaat. Maar je gaat eerst mee in mijn tent en trekt mijn kettingheind onder je buis aan. Het is een voorzorgmaatregel voor een stoot in het vuur vau het gesprek."

//Tegen middernacht breng ik u goede tijding of u ziet mij niet weer."

In de derde officierskroeg van het kamp ging het tegen tien uur 's avonds buitengewoon rumoerig toe. Aan de beide ingangen was een sterke wacht uitgezet, die niemand zonder het wachtwoord mocht toelaten. Dit wachtwoord had Iiernhard van Saksen tot zijn spijt zijn afgezant niet kunnen meededen. Hoeveel moeite de beide voorzitters van de vergadering ook deden om een weinig stilte te verkrijgen en°orde te scheppen ten einde de vergadering geregeld zijn gang Ie doen gaan, het gelukte hun niet, onder het rondgaan van den beker nam het lawaai hand over hand toe.

,/De, drommel moge dat gefluister en geheimzinnig gedoe halen!" riep een oud snorrebaard, die van onder op was begonnen, „waartoe die aanstellerij? Vannacht zal niemand ons Onder de Vanen van Vriend en Vijand. 15