is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwereld. Stoot met „w degen in het mos in de aarde, een hal ven voet diep stuit gij reeds op een harde oppervlakte. De gang komt uit in de kapel achter de zerk, die in het iechter zijschip rechtop staande een afbeelding van den eersten öteinach vertoont.

Over de betekenis van het geheim van de ganR wil ik geen woorden verspillen. Draagt zorg, wie van u beiden h*t zegel ook moge verbreken, dat geen onbevoegde er iets van vei neemt. Leer dit geschrevene van buiten en werp dan het

S I\rT7u ^ h6t VUUr" Vergeet nooit' ^«tdeDilsberg < e a z behoort en na den oorlog wederom tot de Pfalz moet behooren.

Aldus mijn wil! En God zegene u beiden !"

Aldus trok Berthold von Steinach uit zijn vaderstad aan het hoofd zijner ruiters. Veel was verloren. De ster van de party, die h,j getrouw nu bijna vier jaar had aangehangen en gediend scheen op het punt te zijn van onder te ga^n; vaai iei og ernhard van Saksen Weimar zijn tenten had

hefevlf M T18t ni8mand hCm tC ze^en' ZÜ" vendel had het \aandel verloren . . . maar zijn hart was sterk, zijn moed ongebroken gebleven.