is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richelieu is hij niet opgewassen geweest, de uitkomst heeft bewezen, dat de staatslieden aan de Seine overwinnaars ziju gebleven, dank zij geoorloofde en ongeoorloofde middelen. De cardinaal-hertog was nu eenmaal niet kieskeurig in zijn middelen om zijn doel te bereiken. Ook tegenover hertog Rernhard van Weimar had hij een glimlach en fraaie woorden op de lippen, doch verraad in het hart.

Doch ook Bernhard, de groote held is niet geheel vrij van schuld. Van het begin af aan, toen het verdrag van St. Germain werd gesloten, heeft het hem behaagd een dubbele rol te spelen, door nu eens Duitsch vorst te willen zijn dan weder veldheer van de Fransche kroon. Niet zonder bijbedoeling verlangde hij naast het openlijk verdrag dat het aantal troepen en de geldsom jaarlijks vaststelde, een geheim verdrag, waarbij hij zich, nadat hij bij Nürdlingen ziju hertogdom Franken had verloren een ander vorstendom als grondgebied verzekerde. Nu na den val van het Habsburgsche bolwerk wil hij ernst maken met dit vorstendom en het samenstellen uit gedeelten van den Elsass, het vrijgraafschap en Bourgondië. En Breisach moet het middenpunt van dit vorstendom worden. Daarom geeft hij de sleutels, ondanks het gevlei en gedrijf van Frankrijk niet af, daarom behandelt hij Breisach als zijn stad, als zijn eigendom en laat op de tinuen van de vesting niet de Fransche vanen, doch zijn eigen wapperen.

Dat maakt natuurlijk het wantrouwen gaande en is het begin van eindelooze onderhandelingen tusschen Parijs en den bezitter van Breisach. Deze onderhandelingen worden gevoerd door een weinig betrouwbaar man, Lodewijk Van Erbach, die gedeeltelijk het vertrouwen van Richelieu, gedeeltelijk het vertrouwen van Bernhard bezit en het van geen van beiden verdient. Men wordt het niet eens, inen laat het ook niet tot een openlijken breuk komen en een half jaar lang eischt of verzoekt Lodewijk XIII, afwisselend om de vesting Breisach, die de held Weimar niet afstaat.

Zweden raadt hem in het geheim af Breisach aan Frankrijk