is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kegel aan den Neckar en dan heb je vrij spel ... Je hebt je flink aangepakt in het leven, Berthold. Ik wilde, dat ik steeds met zulk soort als jij te doen had gehad. Ons praatje heeft mij goed gedaan, ik hoop dikwijls tijd te vinden je bij mij te laten komen. Ik gevoel mij minder bezwaard en denk heden nacht beter te kunnen slapen. Vaarwel, doe mijne groeten aan je broeder en Valentijn."

//Trekken wij niet naar het Oosten ?" vroeg Winfried, toen Berthold met een somber gelaat bij hem binnentrad.

,/Kom eerst met je jobstijding voor den dag" riep Valentijn, die tegenover Winfried aan de tafel zat uit ,/dan komen wij met een geneesmiddel voor je neerslachtige bui."

#Over den Rijn trekken wij en dat wel spoedig. Maar onze heer en hertog bevalt mij niet, zijn toestand maakt mij ernstig ongerust. Zijn gemoed is bezwaard, zijn geest bewolkt. .. hoe zal zijn ster daarbij helder stralen ? Nu . . . God moge het ten beste keeren. Wij kunnen niets doen. Dus weg met de sombere gedachten .... heb je daar een brief uit Naumburg ?"

//Eén brief? Neen, twee !" antwoordde Valentijn. //Zal ik je eens wat zeggen ? Just gaat met Hermine Henneberger trouwen. Hij noemt haar het allerlaatst in den brief, dat is verdacht."

De brief van dominee Theophilus Leander was zooals gewoonlijk zeer langdradig gesteld, de korte inhoud was, dat de oude vrijheer Von Maltiz zeer oud werd en bijna menschenschuw was, eigenlijk slechts alleen belang stelde in hetgeen zijne kleinzoon betrof. Just schrijven behelsde, dat Meester Martinus Lobedanz zich uit de werkplaats had teruggetrokken en zijn plaats aan ziju zoon had afgestaan. //Ik weet" schreef hij //dat deze plaats eigenlijk jou toekomt Valentijn maar je hebt er zelf vrijwillig afstand van gedaan en jij bent nu ook een deftig kapitein, een voornaam heer. Ik zou je wel eens willen zien aan het hoofd van je escadron !"

Nog lang zat het drietal bijeen en las en herlas de brieven.