is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar waarschijnlijk de bezetting is ingekwartierd, ontstaat eenige beweging, hier en daar treedt een soldaat in volle wapenrusting uit eew deur van deze bijgebouwen. De manschappen van Steinach letten er niet op en volgen hun overste; de vijanden weten niet wat zij van die wonderbaarlijke geschiedenis moeten denken. Zij hebben Valentijn's alarmschoten gehoord, maar in de vesting zijn nog geen bevelen gegeven.

Nu zijn de bestormers de poort genaderd, de weinige posten worden zonder bloedvergieten ontwapend, doch ongelukkig vuurt een der mannen van de bezetting een musket af. Berthold rukt de deur van het wacht vertrek open, stormt vergezeld door een dozijn zijner manschappen naar binnen en roept luide: //Geen weerstand! Geeft je over! Je bent gevangen l" En de wacht is inderdaad gevangen eer zij zich kan verweren. De sleutels van de groote poort worden gevonden, maar die voor de ophaalbrug ontbreken. Nu klinkt luide Berthold commando's stem: Opent de poort! Slaat met de bijlen de kettingen van de brug door! Vreest niet rumoer te maken! De beslissing is gekomen en wij zullen zegevieren!"

Terwijl een dozijn zijner manschappen aan het bevel voldoet, hoorde men tusschen de bijlslagen door opnieuw Valentijn's kanonnade. Na het eene schot van de schildwacht was het nu echter op het slotplein levendig geworden, ook werd het lichter. De oude krijgsman Sendlinger, rondom wien zich ongeveer een vijftig man van de zijnen had verzameld, stormde als een aangeschoten everzwijn heen en weer den een of ander zoekend, wien hij voor het nuttelooze rumoer . . . zooals hij meende . . . verantwoordelijk kon stellen. Eindelijk naderde hij met getrokken degen de door Berthold's mannen bezette poort. Daar klonk hem een donderend //halt!" tegemoet. Berthold kwam een schrede op hem af en vervolgde: //Geef u over, commandant! De vesting Dilsburg is genomen en in mijne handen! Gij en uwe bezetting zijt mijn gevangene. Spaar noodeloos bloedvergieten 1"

//Dilsburg genomen?" schreeuwde de oude man. „Wij ge-