is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft hier geen juiste overbrenging, maar kleine schommelingen om de gemiddelde snelheid. Gekruiste kettingen komen niet voor.

Ha. 1°. Twee elkaar snijdende assen met overbrenging door wrijving.

De overbrenging is uit den aard der zaak steeds direkt en heeft plaats door kegelvormige wrijvingsrollen. De uitvoering kan zoo gemaakt worden, dat de assen dezelfde of tegengestelde draaiingsrichting verkrijgen.

Ila. 2°. Twee elkaar snijdende assen met overbrenging door druk.

De overbrenging (ook hier direkt) heeft plaats door kegelvormige tandraderen. De draaiingsrichting der assen kan gelijk of tegengesteld gericht zijn.

Tevens kan hier toegepast worden (wanneer de hoek tusschen beide assen niet te groot is en zoowel draaiingsrichting als aantal omwentelingen van beide assen gelijk zijn) de zoogenaamde sleutel van van Hooke, die onder de askoppelingen thuis behoort en hier dus niet zal worden behandeld.

IIb. A. 1°. Twee elkaar kruisende assen met direkte overbrenging door wrijving.

Ofschoon weinig toepassing vindende, moeten toch de hiervoor te gebruiken hyperbolische wrijvingsrollen behandeld worden als grondslag voor:

116. A. 2°. Twee elkaar kruisende assen met direkte overbrenging door druk.

Hier gebruikt men hyperbolische tandraderen.

Bovendien worden hier toegepast, gewoonlijk bij loodrechte stand der twee assen: Worm niet wormwiel,glóboïd met globoïdrad en schroefraderen.

116. B. Twee elkaar kruisende assen met indirekte overbrenging.