is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geldigheid der formules (4), (5) en (6) ook bij hyperbolische raderen wees er reeds op, dat deze in wezen niet verschillen van de kegelvormige. In werkelijkheid zijn èn cylindrische èn kegelvormige wrijvingsrollen, bijzondere gevallen van de hyperbolische: de aanraking dijn verschilt alleen van stand ten opzichte der beide assen. Terwijl deze bij de laatst behandelde schijven de beide assen kruist, snijdt hij de beide assen bij kegelvormige rollen en loopt hij er mee evenwijdig bij cylindrische raderen.

Het is noodzakelijk voor het meenemen van de eene wrijvingsrol door de andere, dat er voldoende wrijving tus-

vuiuwuur w iij vuig LU>-

schen beide schijven is. Om deze wrijving op te wekken, heeft men een zekeren normaaldruk noodig, welke druk bij de overbrenging van groote wrijvingsmomenten zeer groot moet zijn, waardoor de assen te veel aan buiging bloot staan en te veel wrijving in de steunpunten optreedt.

Men kan door het wigvormig indringen van de eene schijf in de andere den normaaldruk R kleiner houden.

Is n.1. T de omtrekskracht, dan zou bij

platte schijven:

/=!=.« (13)