is toegevoegd aan uw favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben de schijven evenwel de gedaante als in fig. 7 dan is:

R = 2 N sin x en

T = 2 N ^ dus

T = —:—— R waaruit:

sin x

r T «

t D — (1 4)

rt sin x v '

Dit is echter te mooi, daar hier geen rekening is gehouden met de wrijving, die de druk R tegenwerkt. Deze wrijving werkt langs de aanrakingsvlakken niet een waarde tiN, zoodat:

R = 2N sin -f- 2/^N cos x en F = 2N,« dus R.

F = /» p--j-— waaruit:

sin x -j— (/, sin x

r- T f/,

1 R sin x -\-(i cos x ^ ^

Voor x = 22^/2" worden de waarden der formules achtereenvolgens :

(j* 1 2,6 en l,/5 De juiste waarde voor den coëfficiënt van gootwrijving (ƒ,) zal tusschen beide waarden der formules (14) en (15) in liggen, evenwel toch dichter bij de laatste dan bij de eerste, waarom in de praktijk steeds de laatste zal worden toegepast.

TANDRADEREN.

A. Algemeene beschouwingen.

Om den giooten normaaldruk te ontgaan, die bij wrijvingsrollen noodig is om een eenigzins belangrijk wringmoment over te brengen, voorziet men de oorspronkelijke wrijvingsrollen de eene van voorsprongen, de andere van kuilen, zoo uitgevoerd, dat ze bij wenteling der beide raderen zonder klommen in elkaar loopen. Daar er echter geen reden is om de eene schijf alleen van kuilen de andere alleen van