is toegevoegd aan uw favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2T R,w, = 2?r R2W2 wanneer Rt en R2 de overeenk. stralen der steekcirkels zijn, of, wanneer men voor 2x R = O zet,

0,w, =Otn1 (17)

Uit (16) en (17) vindt men:

De omtrekken van twee samenwerkende tandraderen moeten zich dus verhouden, als het aantal tanden, willen ze goed op elkaar kunnen werken.

De tijd, die verloopt tusschen het begin der aanraking van den kop van een tand van het eene rad met den voet van een tand van het andere, tot het oogenblik, waarop de aanraking van den kop van dezen tand met den voet van genen ophoudt, noemt men de ingrijpingsduur.

De ingrijping sduur moet minstens zoo groot zijn, als de tijd noodig voor het doorloopen van den steek of:

steek

Ingrijping sduur > —-—(19) 1 J — omtreksnelheid

Is D de diameter van het rad, A het aantal tanden, s

de steek, dan is: %D = As

of D = A.— (20)

7T

Daar A een geheel getal is en men eveneens voor D een

geheel getal aanneemt, moet dus de steek een veelvoud

g

zijn van a\ Is de steek in m/m, dan noemt men — de

T

modulus m:

D = A .m (21)

Ter vergemakkelijking van afleidingen cn constructies (zooals later blijken zal), voert men het begrip: relatieve beweging in. Wanneer men n.1. het eene rad stil laat staan, dan kan men toch dezelfde standen van beide raderen ten opzichte van elkaar krijgen, wanneer men slechts het andere rad met de relatieve hoeksnelheid cc =«, over het