is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de rechte lijn gelijk aan den omtrek van den cirkel. De kromme lijn wordt cycloïde genoemd.

Het punt p buiten den cirkel beschrijft een gedrukte cycloïde, terwijl het punt n een gerekte cycloïde beschrijft. De baan van het punt m is een rechte lijn en een bijzonder geval van een gerekte cycloïde.

De constructie van een bepaald punt der cycloïde blijkt uit fig. 10. De vraag is, waar het punt o van den cirkel gekomen is, wanneer deze in den stand A„ is gerold. Waar bg oa — oa en, (wanneer oa het gezochte punt is) ook bg o„a = oa, liggen dus «en oa symetrüch ten opzichte van de lijn, die oa loodrecht middendoor deelt (zie de punt streep-

lijn in de figuur). Uit deze symetrische ligging volgt, dat oaaao een gelijkbeenig trapezium is; oa is dus het vierde hoekpunt van dit trapezium, waarvan o, a en a bekend zijn.

2°. Een rechte lijn rolt over een cirkel (fig. 11).

De baan van het punt o, op de rollende lijn gelegen, is een spiiaal, met aequidistante windingen: de zoogenaamde cirkelevolvente (cirkelontwindende) ook wel kortweg evolvente genoemd.

Het punt p buiten de lijn aan de zijde van den cirkel beschrijft een gedrukte evolvente, terwijl het punt n aan de andere zijde van de lijn gelegen een gerekte evolvente doorloopt.

De bepaling van een willekeurig punt volgt uit fig. 12.