is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bogen, wanneer de stralen der beide cirkels onderling onmeetbaar zijn. De kromme lijn heet pericychïde en is voor de punten

V en n overeenk. gedrukt 3n gerekt. Als bijzonder

ïeval van de eerste eeeft

iet punt m een cirkel.

In fig. 22 is de constructie geteekend van een villekeurig punt der peicycloïde.

Om een willekeurig punt an een rollijn te bepa;n behoeft men niet telens den rolcirkel in den

daarbij behoorenden stand , , te teekenen, maar kan men

met het te^k ^ teekenen van een ]iJn van symetrie of teekenen van een geljjkbeenig trapezium.

In dit laatste geval ontstaat het volgende vraag¬

stuk : .hen gelijkbeenig trapezium te bepalen, zoodanig dat een gegeven driehoek twee zijden en een diagonaal daarvan vormt.

Uit fig. 23 blijkt, dat op 3 verschillende wijzen hier-

o c .. aan kan voldaan

worden. 8 Snijpunten van de cirkels uit de hoekpunten van den gegeven driehoek beschreven met stralen telkens gelijk aan