is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staaf in haar l ichting verder, die op haar beurt frictieschijf h., doet draaien. De omtrekssnelheid van h., is dan dezelfde als die van /4lt zoodat de betrekking geldt:

hyH i === h.,X2 (24)

wanneer u, en cc2 de overeenk. hoeksnelheden zijn der beide assen I en II.

Daar echter voor een goede overbrenging door de tanden aan formule (2) moet worden voldaan:

R,«i=R2.v2 (25)

moet dus de evenredigheid bestaan:

h | . R. ] — li<£ : R*2 (26)

in woorden: De druklijn snijdt steeds de centraal in het raakpunt der beide steekcirkels.

Overeenkomstig de beschouwingen bij de rollijnen noemt men dit punt de pool P.

Beschouwt men twee opeenvolgende standen (fig. 28),

dan verandert de lengte der druklijn tusschen 1' en aanrakingspunt van p -)- dp tot p; de beide steekcirkels hebben dan een weg ds afgelegd. Het blijkt uit de figuur dat: ds cos 0 = dp (27) Men had deze formule ook op de volgende wijze kunnen vinden:

De arbeid der kracht K is bij de kleine verplaatsing Kdp, die van T, Tds. Deze beide moe-

Fig. 28. ten 8eUïk ^ijn dus:

Kdp = T(/s (28)

Deze formule met (22) geeft ook (27).

Na elke draaiing verandert het aanrakingspunt van plaats. De kromme lijn, die deze punten verbindt heet ingrijping s~