is toegevoegd aan je favorieten.

Tandraderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*=¥><(£-£)•

Daar r klein is ten opzichte van l, kan men bij benadering zetten:

Het moment, dat op de gevaarlijke doorsnede (bij de naaf) werkt is dus:

P/s z - P/f *,

zoodat:

Pl w = 7 W,

O

Velg.

In den vorm der velg is niet veel

onderscheid. De spaken kunnen aangrijpen in het hart (fig. 72) of aan den kant der velg (fig. 74). Dit laatste alleen bij noodzakelijkheid, daar het door de onsymetrische constructie niet zoo goed is.

wanneer ln te gro(

De dikte der velg neemt men meestal de helft van de steek (s/.2), terwijl men voor het gieten, deze naar het midden ^ wat op laat loopen. De ribverstijving is goed, ofschoon men daar voorzichtig mee moet wezen. Noemt men het traagheidsmoment van de rechthoekige doorsnede (fig. 74) I0 en dat van dezelfde doorsnede met een ribverstijving I„, dan zal wel:

Io In,

maar daar l0 < ln, kan toch best W„ = !" kleiner worden dan W0 = y-

ln

it wordt.