is toegevoegd aan je favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e P te ontbinden loodrecht op en volgens lengterichting van den tap (as van een worm).

Is:

P de totale resulteerende kracht, d de middellijn van de as, l de lengte van het ondersteuningsvlak, dan is de gelijkmatig verdeelde vlaktedruk bij tappen, die vallen onder de ie soort:

P

P = TÏCd (35

Over de lengte van den tap kan men bij benadering den druk gelijkmatig verdeeld aannemen; echter niet over de middellijn. In dat geval zou de druk ook gelijkmatig over den halven omtrek verdeeld zijn.

De grootste druk per eenheid van oppervlak heerscht op het vlakje, dat loodrecht staat op de richting van den resulteerenden druk, fig. 7.

I11 de punten op de horizontale hartlijn is de druk o.

Door het z.g. inloopen is eene vertikale verplaatsing van den tap ontstaan.

In de vertikale hartlijn is de normale slijtage gelijk aan de vertikale j verplaatsing v van den I tap. In 't punt A is die normale verplaatsing:

w — rnc ,-y

terwijl:

p — q cos x

(snelheid en wrijvingscoëfiïcient voor beide punten gelijk) en q in P uitgedrukt wordt na eenige herleiding: