is toegevoegd aan je favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel:

P,n

7 = c'

dan zal de waarde van c voor tappen van verschillende soort waarden tusschen bepaalde grenzen aannemen.

Voor drijfwerkmetalen wordt de lengte van het metaal gewoonlijk aangenomen in verhouding tot de asmiddellijn; afhankelijk van het dragend metaal zelf.

Bij kussenblokken voor de hoofddrijfwerken mag p bedragen 6—10 KG. per c.M-,

De waarde van den wrijvingscoëflicient zelf zal afhankelijk zijn van den vlaktedruk, de snelheid aan den omtrek en ook van de temperatuur, die het smeermateriaal aanneemt. De waarde is door verschillende onderzoekers proefondervindelijk bepaald. Zie de resultaten van Thurston 1879, Tower 1883, Lasche 1901, Stribeck 1902, het werk van Bach: Maschinenelemente en van de laatste twee:

Z. d. V. d. I. 1902, blzd. 1881, 1932, 1961.

Z. d. V. n. I. 1902, „ 1341, 1432, 1463.

Kussenblokken.

Deze moeten aan enkele algemeene voorwaarden voldoen.

De ashals moet over de geheele lengte en over een zoo groot mogelijk deel van den omtrek kunnen dragen.

De metalen hiervoor op de as te vlakken, om tevens het inloopen gemakkelijker te kunnen maken.

De ruimte tusschen as en metaal mag niet groot zijn, doch moet aanwezig zijn 0111 het smeermateriaal gelegenheid te geven toe te treden. De slijtage moet zoo gering mogelijk zijn, door te zorgen voor goede afwerking en smering, voldoende draagvlakken en goede montage. De smering moet zeker werken als de as draait, doch ophouden zoodra de as stilstaat.

Er mag geen smeermateriaal verloren gaan, noch buiten het blok treden, terwijl de bediening weinig zorg mag eischen en men zich van goede werking gemakkelijk moet kunnen overtuigen.

De vorm der kussenblokken is afhankelijk van:

iO. de richting van de resulteerende tapdrukking: