is toegevoegd aan je favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaatselijk kan men dus den worm als heugel beschouwen en in het vlak, dat gaat door de wormas en loodrecht staat op de as van het wormwiel de tanden construeeren als voor heugel en wiel.

Bij evolvente tandvorm krijgt de tand van den worm een trapeziumvorm met de tandflanken onder 750, terwijl de tand van het wiel de gewone evolvente vorm vertoont. De begrenzing van den tand van het wormwiel kan zijn volgens de fig. 46, 47 en 48.

flg- 47-

Voor het bepalen der tand vormen zie de fotolitografie van worm en wormwiel blad 1 en 2.

Uitgaande van den heugeltandvorm in de doorsnede IK worden achtereenvolgens bij de doorsneden G H, E F, C D, A B enz. over den worm tand, de daarbij passende tandvormen geconstrueerd voor het wormwiel.

Eene vereenvoudigde constructie voor het bepalen der tanden vindt ook veel toepassing.