is toegevoegd aan je favorieten.

Drijfwerken met onderdeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,V0 werd bepaald bij de proeven door hydraulische dynamometers (Messdose), P uit aantal omwentelingen en overgebrachte energie (electrisch), St door berekening, waarna ef* en dus ƒ kan worden bepaald.

Er bleek, dat de waarde van den wrijvingscoëfficient veel hooger ligt dan gewoonlijk wordt aangenomen; dat zij toeneemt met de riemsnelheid en een bedrag aanneemt, ver boven den statischen coëfficiënt; te verklaren door eene zuigende werking tusschen riem en schijf.

Aan de berekening kan ten grondslag gelegd Vorden f— 0,5, voor x = 2,5 is dan :

e/" = 3>S

De spanningsverhouding wordt dan een geheel andere.

S{ = Sj ef*

of .

Sï = 3,5^2'- ("7

De totale trekkracht wordt hierdoor kleiner, zoodat ook de spankracht, waarmede de riem wordt opgelegd kleiner kan zijn.

Is eene spauinrichting aanwezig, dan kan hiervan partij getrokken worden.

Fig. 61.

Verder bleek dat de spankracht Sq + 7 P = niet de uitrekking van het materiaal tengevolge had, die men zou kunnen verwachten, m. a. w. de uitrekking kan bij toenemende snelheid de belastingsverandering niet zoo snel volgen of in de beschouwing kan hooger genomen worden, naarmate de riemsnelheid hooger ligt (komt overeen met resultaat van Gehrckens.)