is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p moet dus uit q berekend worden.

P =/(</)■

Volgens de reeksontwikkeling van Maclaurin:

p=f(i) = i/(?)io+? |4fl.+

Voor ^ = o is ook p = o dus

1/(?)lo = 0 en óf (.9) =■ <ip = dl dq =

zoodat:

/ *f \ , ?2_ f ^2(P\ ,

P ~ q \ dxp jo"*" 1.2 WV'2 '0

Nu is: <)P — \p = <ï'o — 'Ao+Z — 1 waarin % — = constante waarde omdat

tgio = 'g<ro \/\

, . \ ( \ ( 1 É- (^2<iP \ _L

<f—\ï = %—ipo + V i\dxlj)0 ) + i-2 W</<'-'J„ '

Deze uitdrukking is gemakkelijk in tabellen op te stellen. De afgeleiden vindt men als volgt:

d(f 1 N cos (f dxp ~~ x R(os\p

d<y

Hierbij valt op te merken dat de afgeleide gemakkelijker te

bepalen is dan ; daarom is ook p in functie van q uitgedrukt

en niet omgekeerd.

Bij de conforme afbeelding van de aardellipsoïde op een bol is een groote cirkel tusschen twee punten op de bol niet de projectie van de geodetische lijn tusschen die punten op de ellipsoïde. Er is een afwijking, die voor het centrale punt zeer gering is, maar die toeneemt bij verwijdering daarvan. Voor ons land komen die afwijkingen niet in rekening; wel voor een grooter gebied als bijv. Pruisen, waar die verschillen werkelijk van belang worden.