is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gegeven: Punt P met bijbehoorende qp en A als geographische coördinaten.

Gevraagd: De X en Y van de projectie P' ten opzichte van het hiervoren aangenomen assenstelsel op de kaart.

Oplossing: Ter bepaling van X en Y worden eerst de volgende grootheden ingevoerd:

1. Straal van de projectie van den parallelcirkel door M:

T= M' T = MT.

2. Ontwikkelde meridiaanboog qpo tot y, n.1. S = M' A' — MA.

3. Straal r van den parallelcirkel op breedte qp.

4. Straal p van de projectie van den hiervoren genoemden parallelcirkel p = P' T'.

e. Uitwiikingshoek van P' in T' ten opzichte van M' T':

/_ 0 = Z. A' T'p'-

Deze grootheden kan men als volgt uitdrukken, hetgeen gemakkelijk uit de projectiefiguur (zie fig. 13) is af te leiden, n.1.:

T = Nq eotg <f 0 (1)

(jq — breedte van centrale punt M.

a

iV0 = normaal van centrale punt M - ^

rv

lengte meridiaanboog: S = I R d cp (2)

90

... , a( 1—e2) R = kromtestraal van de meridiaanboog = ^ e2sitfiqfl*'

lengte parallelboog: r A = p d (3)

lengte van M wordt = o aangenomen.

p= T-S (4)

Q = — X A, afgeleid uit (3)

P

a cos a

of wegens r = (i

a cos a> . , . 0 ~ (1 _ ,2 si„2 y)". p x A (5)

Nu kan men de X en Y van punt P in p en 0 uitdrukken: X = p sin 0,

of X = 2 p sin 1/2 9 cos i/2 9 (J)