is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de formules voor de coördinaten berekend. De overige punten zijn door interpolatie bepaald. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende hulptafels ter bepaling van de grootheden p, 0 en S van 5' tot 5' en van de coördinaten X en F berekend met eveneens 5' opklimming. Eveneens bestaan er tabellen voor \p d. i. de afwijking in den rechten hoek tusschen meridiaan en parallel in projectie.

§ 5. Projectie van Mercator.

De projectie van Mercator wordt uitsluitend gebruikt voor zeekaarten. De meridianen en parallellen worden afgebeeld door twee stelsels van elkander rechthoekig snijdende evenwijdige lijnen. Daarbij wordt de equator door de ontwikkelde lengte daarvan voorgesteld. Punten met gelijk lengte-verschil hebben dus gelijke afstanden op de equator. De loodlijnen op de equator stellen dus voor de projecties van de meridianen.

Fig. is-

Thans rijst de vraag op welke afstanden de parallellen dienen getrokken te worden. Ter bepaling van deze afstanden gaat men uit van de voorwaarde voor deze projectie, dat de koerslijn tusschen 2 punten A en B de meridianen volgens denzelfden hoek moet snijden. Die voorwaarde eischt een conforme projectie.

Stel de equator = X-as en als F-as een zekere meridiaan A0.