is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzonder geval. Alle reeksen zijn volledig. (Rondmeting).

Voor dit geval is:

[£•'] — [j;"] = [«•'"] — n — aantal reeksen.

Gl = G.2 = G„ = v — aantal richtingen.

[g" g"] = [g"g"'] = [g'"g"'] = "■

[P] = [t/»l] *

Deze waarden gesubstitueerd in de vergelijkingen (II*) en (III*) geven de volgende gereduceerde normaalvergelijkingen:

-7* + !— waaruit na eenige herleiding volgt:

nB0 = [/"]-[/] (H-)

nC0 = ("I")

Nu kunnen de waarnemingen — vóór de vereffening — zoodanig herleid worden, dat in alle reeksen de getallenwaarde van p' gelijk wordt aan o.

De vergelijkingen (II**) en (III**) worden dan:

»B*=[p') (II*")

en n <70 = [/'"] (UI***)

Voor de vereffende richtingen verkrijgt men dan de volgende waarden:

A = o.

B = A + B0 = ^ [/'].

C = A + C0 = ~ [ƒ"].

De waarden voor B en C stellen dus voor de gemiddelde van de aflezingen.

Bepaling van de middelbare fouten.

Daar het een vraagstuk betreft met ongelijke gewichten moet men dus eerst bepalen de middelbare fout in de gewichtseenheid, welke in dit geval identiek is met de middelbare fout in de waargenomen richting.

4