is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

VRAAGSTUKKEN.

§ i. Vraagstukken betreffende Hoofdstuk III.

1884.

1. Verklaar de oplossing van bolvormige driehoeken met kleine zijden door middel van de additamenten-methode.

Oplossing: Zie blz. 10—13.

1888.

2. Hoe worden met behulp van de additamenten-methode de lengten der zijden van een driehoeksnet berekend en welke waarde wordt daarbij aangenomen voor den straal van de bol?

Oplossing: Zie blz. 10—13.

1889.

1. Verklaar de rekenwijze van Legendre ter benaderde berekening van bolvormige driehoeken met kleine zijden.

Oplossing: Zie blz. 14.

i8g2.

2. Hoe kan men uit de bekende lengte van een zijde en uit de bekende hoeken van een driehoeksnet van de eerste orde de lengten van al de andere zijden berekenen?

Oplossing: Zie blz. 13—14.

1898.

2. Hoe worden de zijden van een hoofddriehoeksnet berekend volgens de additamenten-methode en op welke gronden berust die methode ?

Oplossing: Zie blz. 10—13.

1899.

2. Voor een terrein, dat zich in geen richting meer dan 10 uur gaans uitstrekt, worden doorgaans de gemeten horizontale hoeken en afstanden beschouwd, alsof zij in een plat vlak waren gelegen.

Af te leiden welke fouten daardoor hoogstens kunnen ontstaan in de hoeken en afstanden op de kaart.

Oplossing: Zie blz. 9—13.