is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

igot.

2. Verklaar de wijze van berekening voor de zijden van een primair driehoeksnet volgens de additamen ten-methode.

Oplossing: Zie blz. 10—13.

1903-

r. Van het in de figuur afgebeelde driehoeksnet met zijden

van gemiddeld 60 K.M. zijn de lengten van de zijden AB en DE uit de vroegere metingen bekend.

Men vraagt, onder toepassing van de additamenten-methode, de voorwaarde op te stellen, waaraan de hoeken van de

driehoeken moeten voldoen, opdat, bij de berekening van DE uit AB en de hoeken van dit net, de reeds bekende waarde van DE wordt teruggevonden.

Oplossing: Zie blz. 12—13.

1904.

1. Door nevenstaande figuur wordt een gedeelte van een primair driehoeksnet voorgesteld. Al de hoeken, zooals die door cijfers

zijn aangewezen, zijn door waarneming bepaald en een van de zijden

wordt bekend verondersteld, zoowel naar afmeting als naar ligging op de ellipsoïde.

Aan welke voorwaarden moeten de hoeken na vereffening voldoen; en hoe zullen de in de voorwaardenvergelij kingen als bekend voorkomende grootheden berekend

worden ?

Oplossing: Zie blz. 9—13.

1905-

2. Verklaar de wijze van berekening der zijden van een uitgebreid primair driehoeksnet volgens de additamenten-methode. Oplossing: Zie blz. 10—13.