is toegevoegd aan je favorieten.

Geodosie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mei 1908.

2. Verklaar een van de wijzen voor het berekenen van de geographische coördinaten van de hoekpunten van een primair driehoeksnet.

Oplossing: Zie blz. 15—18.

§ 3. Vraagstukken betreffende Hoofdstuk V.

1886.

2. Voor een bepaald punt van een kaart zijn gegeven de vergrootingen en van de tvvee richtingen in dat punt, die zoowel op het aardoppervlak als op de kaart rechthoekig op elkander staan. Men vraagt te berekenen de grootste verandering, die een hoek in dat punt van de kaart ondergaat.

Oplossing: Zie blz. 20 (punt 5).

1889.

2. Voor een bepaald punt van een kaart zijn gegeven de vergrootingen en van de twee hoofdrichtingen in dat punt Men vraagt:

i0. de verandering te bepalen van den hoek, dien een willekeurige lijn met een der hoofdrichtingen maakt;

2O. de vergrooting dier lijn;

3O. de richting, waarvoor die hoekverandering een maximum wordt;

4O. de grootte van dit maximum;

5O. de vergrooting voor die lijn, waarvoor die maximum hoekverandering plaats heeft.

Oplossing: Zie blz. 20—23.

1898.

3. In een kaartprojectie, waarbij de meridianen en parallellen zich als onderling rechthoekige lijnen projecteeren, zijn voor een bepaald punt P gegeven de vergrootingen in de richting van den meridiaan en >n2 in de richting van den parallel.

Welk is het grootste verschil tusschen een hoek in P en zijn projectie?

Oplossing: Zie blz. 20 (punt 6).