is toegevoegd aan uw favorieten.

Toegepaste mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J/,) _ o o

EI(fi sin al ~~ o '

de grootte van M,q, dus van C-y , dus van de uitwijking is dan onbepaald.

Opdat sin al = o, moet al = nz. De kleinste waarde voor a, de kleinste waarde voor P dus, die hieraan voldoet (uitgezonderd de waarde a = o, die ook P = o stelt, en dus buiten beschouwing kan blijven), is die, welke al = z maakt.

Dan is dus

rt2=^,

ft '

P - *KI ft

Zolang P kleiner dan dit bedrag is, is geen uitwijking mogelik, en evenmin, als P groter is; pas als P zo groot werd, dat al = 2z, zou opnieuw knik te vrezen zijn, enz.

Fig. 4-

Wanneer de staaf aan beide einden is ingeklemd en de.inklemmingen ten opzichte van elkaar niet kunnen verschuiven, zodat de vorm van fig. 4 moet worden aangenomen, dan wordt, als het inklemmingsmoment M() genoemd wordt,

Mx = M0 -f Py,

dus

<3l _ _ py + M<> „o

dx2- ~ EI ~ y EI'

waaruit volgt:

n 1 r M0 y — C-y cos ax -)- C% sin ax EIcfi '

en dus

= — Cy a sin ax \ C^a cos ax.