Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook geestelijk

en zij, zij was u , zy van God daar-

aanvaardde weg hg.

toe geroepen was, ' was gekomen

Hoe zij tot die m n o Directeur der

Stichtingen tc Zetten, u ,loen."

haar gezegd: »*reu1®' phiianthroop, wist zoo veel HÜ. <" toevallijders, vooral

van het treurig lot van,on g ^ afe altljd

üjderessen haar mede te deel g ^ Jonkvi,

en bij alles was ook " J ^ ^ voor

Teding van Berkhout gaven

eene zoo noodige zaak- het bijna altijd ge-

Het zou ook nu ga , n ander voert uit. 01:

schiedt: de fn f^^'aeest aanschouwt en door wat de een slecht. .F dat drijft een ander tot

een warm woord aanbe . ^ echtei. tusschen het de practische toeP^Sl"ecnkbeeld en de verwerkelijking uitspreken van een , n De jonkvrouw ant-

ervan wel eenige tij ^ van Ds. Heldring at-

woordde althans °P m. de persoon zijn! Zij wist wijzend. Zou zij ' h ,iunne verpleging.

noch veel van epileptische" noc ^ ^ ^ Hare Evenwel, vergeten kon« O < vergeten onmogelijk

eigen ervaringen m°et Ds. Heldring,

,„;Uo„. Kor. na de «*» ^ g„0M

1874, ,iuis „p de Nieuwe

zieken vei pleging in ha ^ ^ tot haar het

Gracht te Haarlem, e toeval-lijderes op

verzoek gekomen, daann . was echter

te nemen tdere gersonen, die daar

%»«**

geren.

Sluiten