Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

GROND EN GEBOUWEN, i.

Een ieder huis wordt van iemand gebouwd; doch die alles gebouwd heeft, is God.

Hkrk. 3 : 4.

In Mei 1882 werd liet reeds genoemde Zoar in gebruik gesteld: den 3de" dier maand werd de eerste

O O ' , . .

vrouwelijke patiënt opgenomen, een meisje van circa 22 jaar. Spoedig beliep liet aantal verpleegd*."1 ü, doch reeds vóór de opening van Zoar was voor i. 'r 31 anderen aanvraag tot plaatsing ingekomen, waarop evenwel afwijzend had moeten geantwoord worden. Vooral „ook voor kinderen werd opneming gevraagd, waaronder lieele en lialve weezen, die om hun ziekte niet wel in een ander voor hen passend gesticht konden opgenomen worden- ol daar blijven; oi ook kinderen, die wegens den maatschappelijke!) toestand hunner ouders of voogden, in het gezin niet die verzorging konden krijgen, die hun toestand toch allereerst vereischte." Weldra bevonden zich een paar knapen in Zoar.

Er bleek dus wel behoefte te zijn. Maar liet ontoereikende der ruimte bleek niet minder. AVat een

Sluiten